Co se bude dít

Stálá formace trvalých diakonů ostravsko-opavské diecéze

Termíny setkávání pro rok 2020:
8. 2.   manželky jáhnů
7. 3.   jáhni
16. 5. jáhni
26. 9. jáhni a manželky
1. 10. jáhni
5. 12. jáhni a kandidáti