Co se bude dít

Stálá formace trvalých diakonů ostravsko-opavské diecéze

Termíny setkávání pro rok 2019:
09. 11. 2019 jáhni
07. 12. 2019 jáhni a kandidáti