Co se bude dít

Stálá formace trvalých diakonů ostravsko-opavské diecéze

Termíny setkávání pro rok 2018:
 
22. 9.  jáhni a manželky
3. 11.  jáhni 
1. 12. jáhni a kandidáti