Účast laických spolupracovníků

Účast laických spolupracovníků

Diplomová práce s názvem: Účast laických spolupracovníků, manželských párů,na přípravě k svátosti manželství ve vybraných děkanátech ostravsko-opavské diecéze v letech 1996 – 2006