Autor: Pavel Ramík

Rodina, nejužší společenství

Říjnové setkání diákonů a jejich manželek sice začínalo pochmurně, protože lezavý déšť na náladě nepřidával, nicméně obsah setkání – myslím si – rozehřál srdce každého z nás. Setkání začalo mší sv. – jak také jinak...

Setkání manželek trvalých diakonů naší diecéze

Setkání manželek trvalých diakonů naší diecéze padlo na svátek sv. Timoteje a Tita, prvních biskupů prvotní církve. Že setkání připadlo právě na tento svátek, je příznačné, protože tito biskupové byli s největší pravděpodobností ženatí –...

Dušičkové setkání trvalých diakonů

Sobota těsně po Dušičkách, to byl den, který začal setkáním dialogů naší diecéze. Mše svatá, kterou pro přítomné celebroval otec Jan Czudek byla obětována za zemřelé diakony a jejich manželky. Ještě setkání pak pokračovalo...

Nově vydaná kniha o jáhenské službě

Americká biskupská konference (USCCB) vydala v těchto dnech knihu věnovanou papežově pojetí jáhenské služby s názvem Pope Francis, Deacons: Servants of Charity. Studie provází čtenáře problematikou trvalého jáhenství v církvi na základě učení současného...