Duchu svatý, hladovím po tobě

Duchu svatý, hladovím po tobě

Claudio Freidzon je úžasný a uznávaný Boží muž, kterého Pán mocně používá při evangelizaci a uzdravování. Na počátku devadesátých let, po letech služby v Assemblies of God v Argentině, na něho hluboce zapůsobila přítomnost Ducha
Svatého a použila ho k vybudování velkého sboru v Buenos Aires.