Kabala

Kabala

Kabala, považovaná neprávem pouze za pomocnou vědu hermetickou, je známa
především jako Kabala židovská, pojmově původní a nejstarší.
Kabbala židovská byla záhy zpracována v systém a stala se klíčem k hermetickému podání
Západu a jádrem západní Magie a Mystiky.