Lidé, díl druhý: Cesty

Lidé, díl druhý: Cesty

Cílem této knihy bylo umožnit hlubší poznání bible běžnému katolíkovi – takovému, který nemá čas nebo potřebné vzdělání, aby četl zdlouhavá akademická pojednání. Tato knížka je ale pouhým průvodcem na cestě do království Slova. Musíte mít stále na mysli, že zatím co v turistickém průvodci vypadá cestování jako legrace, skutečná cesta do určité země je mnohem napínavější. Proto bych vám chtěl doporučit, abyste se při četbě občas zastavili a poznávali Starý zákon sami a pro sebe.