Liturgická služba jáhna

Liturgická služba jáhna

Oficiální dokument liturgické komise ČBK, jednající podrobněji o způsobu a okolnostech liturgického působení jáhna.