Rozjímání o víře

Rozjímání o víře

Mnozí si myslí, že víra je druh fantazie nebo reziduum středověké ideologie. Ale víra Abrahamova, háková, Jákobova, Mojžíšova, Davidova, Izaiášova, Mariina, Petrova, víra Matky Terezy a Jana Pavla II. není fantazie ani ideologie.