Tři knihy O pannách

Tři knihy O pannách

Nauka Kristova přinesla největší etický přelom v dějinách lidstva. Jedním z nejnádhernějších květů učení Ježíšova byl ideál “andělského života”, jak brzy dostal název život pohlavní zdrženlivosti…