Žij svobodně

Žij svobodně

Svoboda se stala epochálním pojmem, který staví lidi před velké problémy, protože s ní přicházejí otázky. Jak dlouho již lidský duch bádá o svobodě a kolikrát se domníval, už v době renesance nebo za francouzské revoluce a ve všech reformních hnutích, že již nalezl, co hledal. I v nynější době se lidstvu, které sklánělo hlavu a mlčelo, stále manifestuje svoboda
břesknými tóny trumpet.