Branny Bruno, Mgr.

Branny Bruno, Mgr.Datum svěcení:
Působiště: Orlová
Web farnosti:
Vzdělání: Teologická fakulta Olomouc
Studované obory:
Co vás přivedlo k trvalému jáhenství? Vlivem předchozího režimu nesplněná touha po kněžství.
Jak spojujete život v civilním zaměstnání, manželství a službu trvalého jáhenství? Nyní, v důchodovém věku, se má jáhenská služba omezuje na přisluhování při eucharistické oběti ve farním kostele v Orlové a zároveň v kostele sv. Hedviky v Doubravě.