Štítek: Diecéze

18. neděle v mezidobí: Hlad a nasycení

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ jedině v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b).  Prorok Izajáš (55, 1 – 3): příslib nasycení. Evangelium (Mt 14, 13 – 21): naplnění příslibu – nasycení zástupů. Žalm...