Štítek: Manželky

Útěchu a radost jim vliji po jejich smutku…

Studený lednový den prozářený sluníčkem vítal manželky trvalých diakonů, které měly dnes setkání v budově biskupství. Toto setkání se koná jednou za rok a jeho smyslem je, aby se manželky navzájem více poznaly a...

Církev se uskutečňuje ve farnosti

Prázdniny a dny dovolených jsou za námi a před námi je podzim a s ním i první poprázdninové setkání trvalých jáhnů a jejich manželek. Setkání začalo – jak jinak – mší svatou, kterou slavil...

Setkání manželek v lednu

Na den 24. ledna 2015 připadlo dokonce několik důležitých momentů. Patří mezi ně třeba Týden modliteb za jednotu křesťanů, také ovšem svátek sv. Františka Saleského a také jedna o něco méně známá skutečnost, totiž...

Pohraničí, děti, manžel trvalý jáhen…

… to pro většinu žen není úplně nejlepší kombinace. Nicméně je životní volbou Lenky Jedelské, která je manželkou trvalého jáhna Mgr. Marcela Jedelského. Pár otázek možná přiblíží její svět: Bydlet v pohraničí, starat se o...

Evangelii gaudium a my

Setkání manželek jáhnů sice zpočátku vypadalo ohroženě kvůli nedostatku účastnic, nicméně nakonec se sešlo mnohem více účastnic, než se původně přihlásilo… a to je moc dobře. Mši svatou celebroval otec Václav Koloničný a hned...