Štítek: Mše sv.

Setkání před sesláním Ducha svatého

V sobotu před Sesláním Ducha sv. jsme se my, trvalí diakoni ostravsko-opavské diecéze setkali se společnému shledání. Jako vždy jsme společné setkání zahájili v kapli biskupství. Předtím ovšem byla možnost svátosti smíření, kterou nám posloužil P....

Primice 2014

Pomalu přichází léto a s ním i svěcení kněží… I letošní rok budou – Bohu díky – vysvěceni v naší diecézi novokněží. Jedná se o Mgr. Pavla Marka z farnosti Lubina a Mgr. Bc....

Již po patnácté …

… se kněží a jáhni sešli v úterý 13. 5. 2014 na poutním místě Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor, aby mezi sebou a spolu se svým otcem biskupem Františkem Václavem vytvořili bratrské společenství, aby...

Pohraničí, děti, manžel trvalý jáhen…

… to pro většinu žen není úplně nejlepší kombinace. Nicméně je životní volbou Lenky Jedelské, která je manželkou trvalého jáhna Mgr. Marcela Jedelského. Pár otázek možná přiblíží její svět: Bydlet v pohraničí, starat se o...

Evangelii gaudium a my

Setkání manželek jáhnů sice zpočátku vypadalo ohroženě kvůli nedostatku účastnic, nicméně nakonec se sešlo mnohem více účastnic, než se původně přihlásilo… a to je moc dobře. Mši svatou celebroval otec Václav Koloničný a hned...