Štítek: Velikonoce

Obnova kněžských závazků

Zelený čtvrtek je den, kdy Kristus ustanovil Eucharistii a přikázal svým učedníkům, aby to činili na jeho památku. A tak není divu, že v tento den také kněží obnovují své kněžské závazky. I v...

Liturgie Zeleného čtvrtku

Zelený čtvrtek je především ve znamení památky na ustanovení Eucharistie. To ovšem není jediná charakteristika Zeleného čtvrtku. Neméně důležitou charakteristikou je „mytí nohou“, tj. povolání ke službě v pokoře. A s povoláním ke službě...

Missa Chrismatis

Na Zelený čtvrtek Pán Ježíš ustanovil mši svatou, to je obecně známá věc. Už méně známá věc je, že při mši svaté na Zelený čtvrtek biskup světí oleje, kterými se pak následující rok mažou...