Pohraničí, děti, manžel trvalý jáhen…

… to pro většinu žen není úplně nejlepší kombinace. Nicméně je životní volbou Lenky Jedelské, která je manželkou trvalého jáhna Mgr. Marcela Jedelského. Pár otázek možná přiblíží její svět:

Bydlet v pohraničí, starat se o tři děti a za manžela mít trvalého jáhna… není to trochu moc na manželku?

Momentálně prožíváme hodně změn v souvislosti s kněžími, kteří v naší farnosti nedávno nastoupili duchovní službu a tak si myslím, že je toho opravdu moc. Musíme se s rodinou této nové situaci přizpůsobit a najít takové cesty soužití, které budou všem přinášet dobro a pokoj.  Na druhé straně ale pevně věřím, že momentální těžká situace je jen přechodný stav. Konec konců vždyť i to je služba Bohu a bližním…

Jaké to je být manželkou člověka, jehož pracovní doba – pokud to trochu přeženu – trvá dvacet čtyři hodin denně?

Už od svého dospívání vnímám službu druhému jako úkol a cíl svého života, a tak tyto situace beru jako svou službu druhému, tedy svému manželovi a jeho práci a zprostředkovaně tak i těm, kterým on slouží. Jistěže v životě přicházejí okolnosti, které člověk nemůže nijak ovlivnit, ale pouze se s nimi smířit. Je to mnohdy těžké, ale kdy jindy bychom měli osvědčit svou věrnost Bohu a blízkým, když ne právě v těchto situacích a okamžicích?

Teď otázka z úplně jiného místa: Co pro Vás znamená mše svatá?

Je to ten největší dar, kterého se mohu účastnit…  Pro mě osobně je to ten nejhlubší a nevyčerpatelný poklad – a to doslova, který si mohu z nepochopitelné Boží lásky já, obyčejný člověk, přivlastnit.

Děkuji za rozhovor.

Mohlo by se vám líbit...