23. neděle v mezidobí – Hříšníci a ti ostatní

Všimni si různých kategorií lidí, které vyjmenovávají dnešní čtení: malomyslní, slepí, hluší, chromí, němí (Iz 35, 4 – 7b); utlačováni, hladovějící, vězněni, sklíčení, spravedliví, cizinci, sirotky, vdovy, hříšníci (Ž 146, 6 – 10); hluchoněmí (Mk 7, 31 – 37).

Víš, co mají společné? O všechny se Bůh stará, všechny opatruje, ochraňuje, uzdravuje, posiluje. Jen jedna kategorie se ze seznamu vymyká – hříšníci. Jejich cesty Pán hatí.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...