Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Ukrajinsky: "В ім'я Отця і Сина і Святого Духа."

Ostrava – Uprchlíky z Ukrajiny můžeme potkat již v každém městě v České republice. Většina z nich jsou pravoslavní nebo řeckokatoličtí křesťané. Touží se nejen začlenit do života společnosti a pracovat, ale také chodit do kostela a modlit se za své blízké, kteří zůstali ve válce. Na aktuální situaci nyní zareagoval Institut pro liturgickou formaci. Na webu Liturgie.cz zveřejnil odpovědi ke mši svaté římského obřadu v ukrajinštině a přidal také odkazy na ukrajinské online Bible. 

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...