„Naslouchej Božímu slovu a buď blízko lidem.“ Diecéze má novokněze P. Vojtěcha Buchtu

Ostrava – „Prosím, modlete se za mě,“ vyzval diecézi novokněz P. Vojtěch Buchta. V sobotu 29. června přijal v ostravské katedrále kněžské svěcení z rukou biskupa Martina. Zaplněná katedrála také děkovala odcházejícímu faráři z ostravské katedrály Mons. Janu Plačkovi.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...