… i přesto, že jsi nemusel!

l. Ježíš odsouzen
Ježíš stojí před Pilátem dobrovolně – i přesto, že nemusel…

2. Ježíš na sebe bere kříž
Ježíš přijímá kříž a bere ho s láskou – i přesto, že nemusel…

3. Ježíš padá pod křížem
Ježíš padá – i přesto, že nemusel…

4. Ježíš se setkává s Matkou
Pohledy Matky a Syna se střetávají v obapolné bolesti – i přesto, že nemusely…

5. Šimon pomáhá Ježíši
Šimon pomáhá – i přesto, že nemusel…

6. Veroničin skutek lásky
Veronika neváhala ti ulehčit – i přesto, že nemusela…

7. Druhý pád
Ježíši, řídíš všechny věci a kvůli mně jsi chtěl padnout na kolena – i přesto, že jsi nemusel…

8. Ježíš potkává jeruzalémské ženy
Ježíši napomínáš a s láskou ukazuješ na chyby – i přesto, že jsi nemusel…

9. Ježíš padá potřetí
Neustále se z lásky ke mně pokořuješ až do prachu země – i přesto, že jsi nemusel…

10. Ježíše svlékají
Ježíši, vše ti patří, protože jsi Stvořitel všeho. Přesto vše odevzdáváš – i přesto, že jsi nemusel…

11. Ukřižování
Nabízíš ruce a nohy k hrozným ranám – i přesto, že jsi nemusel…

12. Ježíšova smrt
Ježíš umírá za mne, za moje hříchy, mou nelásku – i přesto, že nemusel…

13. Ježíš sňat z kříže
Odevzdáváš svoje mrtvé tělo své Matce a ona spoluvykupuje mé viny – i přesto, že nemusela…

14. Ježíš pohřben
Ježíši, ležíš v hrobě a čekáš na vzkříšení, protože toto vše jsi chtěl pro mě vykonat – i přesto, že jsi nemusel…

Můj Pane, nic z toho, co jsi vykonal, jsi udělat nemusel, protože šlo o mou nelásku, o mé sobectví o mé viny. Přesto jsi to vykonal… nikdy nebudu dost vděčen za tvou lásku.
Amen.