Ty mlčíš – a já ?

l. Ježíš odsouzen
Jsi nespravedlivě odsuzován – a mlčíš!
A já?

2. Ježíš na sebe bere kříž
Pane, bereš na ramena kříž – a mlčíš!
A já?

3. Ježíš padá pod křížem
Ježíši, bolestně padáš – a mlčíš!
A já?

4. Ježíš se setkává s Matkou
Ve svých bolestech potkáváš svou Bolestnou Matku – a mlčíš!
A já?

5. Šimon pomáhá Ježíši
Šimon Ti pomáhá a Ty se nevzpíráš přijmout pomoc – mlčíš!.
A já?

6. Veroničin skutek lásky
Odměňuješ i ten nejnepatrnější skutek lásky a nepotřebuješ slov – mlčíš.
A já?

7. Druhý pád
Znovu bolestně padáš za mě – a mlčíš!
A já?

8. Ježíš potkává jeruzalémské ženy
I když jemně napomínáš, přesto především – mlčíš!
A já?

9. Ježíš padá potřetí
Moje hříchy ti podtrhují nohy a ty – mlčíš!
A já?

10. Ježíše svlékají
Nic si nenecháváš pro sebe, všeho se vzdáváš – mlčky!
A já?

11. Ukřižování
Vzal jsi na sebe všechnu bolest, kterou mám trpět já – a mlčíš!
A já?

12. Ježíšova smrt
V nepředstavitelných bolestech umíráš a nevyčítáš mi – mlčíš!.
A já?

13. Ježíš sňat z kříže
Tvoje Bolestná Matka bere do náruče Tvé zohavené tělo kvůli mně a po tvém vzoru – mlčí! A já?

14. Ježíš pohřben
To vše jsi pro mě vykonal – mlčky!
A já?

Ježíši, kéž tvoje mlčení uzdraví všechny moje výmluvy, nářky, stížnosti, vytáčky, vychloubání a dá mi pochopit tvé mlčení.
Amen.