K svatému archandělu Michaelovi

Svatý Michaeli archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska svrhni božskou mocí do propasti pekelné satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší.
Amen.