Štítek: Biskup

Pastýřský list k Roku milosrdenství

O dnešní neděli byl čten ve všech kostelích naší diecéze pastýřský list našeho otce biskupa Františka Václava k Roku milosrdenství 2015. Jeho obsah přinášíme v tomto souboru.

Pozvání na NEK 2015

Pozvání biskupů na Národní eucharistický kongres a výzva k modlitbám za Synodu o rodině Milovaní bratři a sestry v Kristu, Eucharistie je zdrojem a vrcholem života Kristovy Církve, tedy i křesťanského života každého z...

Adventní setkání s otcem biskupem

Také se vám zdá, že letošní rok utekl nějak rychle? Ano, je to tak! Už opět je tady advent. Advent, a s ním i tradiční setkání trvalých diakonů ostravsko-opavské diecéze s diecézním biskupem Františkem....