Gilík Jan, Ing., Mgr.

Gilík Jan, Ing., Mgr. Datum svěcení: 16. října 1998
Působiště: farnost Panny Marie v Opavě, děkanát Opava
Web farnosti:
Vzdělání: VŠE Praha, CMTF Olomouc
Studované obory: evidence a rozbor hospodářské činnosti, audit, křesťanská výchova
Co vás přivedlo k trvalému jáhenství? Snaha sloužit, především v důchodovém věku, podle svých schopnosti církvi v jáhenské službě, když se neuskutečnila má dětská touha stát se knězem.
Jak spojujete život v civilním zaměstnání, manželství a službu trvalého jáhenství? Nebylo to snadné, když jsem první tři roky tuto službu s velikými nároky tehdejšího mého faráře konal při náročném zaměstnání. Tehdy byla nutná i pomoc manželky při některých pracích (např. při tvorbě farního časopisu). V důchodě se pak stala jáhenská služba mým hlavním zaměstnáním (vedlejším byla auditorská a znalecká činnost). Současně, kdy jsem od 15. června roku 2006 vdovcem, přibyla úplná starost o sebe, domek, zahradu, případná pomoc s vnoučaty, zůstala příležitostná znalecká činnost, ale s pomocí Boží se daří všechny požadavky kladené na mne v jáhenské služba plnit.