Koloničný Václav, P., Mgr.

Funkce: Spirituál pro trvalé jáhny
Datum kněžského svěcení:
Působiště: farnost Moravská Ostrava, děkanát Ostrava
Web farnosti: farnost Ludgeřovice