Otče, Bože všemohoucí

Otče, Bože všemohoucí,
slavný a velký v své moci,
buď od nás chválen s vděčností.

Neb tys nás v noci minulé
zachoval od smrti náhlé
i od příhody nešťastné.

Račiž, prosíme, také sám
tento den šťastný dáti nám,
ať je v tvém jménu požehnán.

Každý z nás ať s potěšením
pracuje v svém povolání,
plní tvoje přikázání.

Uslyš, Bože na výsosti,
naše prosby i žádosti,
popřávej nám své milosti.

Pro svého Syna milého,
Ježíše, Pána našeho,
požehnej práce každého.
Amen.