O světlo Ducha svatého

Duchu svatý, osvěť mě.
Lásko Boží, stravuj mě. Veď mě na cestu pravdy.
Maria, Matko, provázej mne. Požehnej mi s Ježíšem. Ochraňuj mě před každým zlem, klamem a nebezpečím.
Amen.