O lásku k Panně Marii

Maria, ty si vroucně přeješ, aby Ježíš, tvůj milý syn byl co nejvíce milován. Prosím tě, Matičko, vypros mi milost, abych měl co největší lásku k Ježíši Kristu a abych jej miloval nade všechno.
Připoutej mě k Ježíši natolik, aby už nešlo jej nemilovat. Vypros mi také velikou lásku k tobě, protože ze všech tvorů ty nejvíce lidi miluješ a sama jsi naší lásky hodna.
Důvěřuji v tvé slitování a miluji tě, má Paní, ale moje láska k tobě se mi zdá chabá. Vypros mi tedy na Bohu co největší lásku k tobě, vždyť je to milost, kterou dává jenom Bůh sám.
Živ buď Ježíši, naše lásko, a Maria, naše naděje!
Amen.