Zelina Miroslav

Datum svěcení: 23.června 2007
Působiště: farnost Morávka, děkanát Frýdek
Web farnosti: http://www.farnost-moravka.cz
Vzdělání: PF OU Ostrava (1998- Vychovatelství -DPS), CMTF UP Olomouc (2005-Křesťanská výchova), PF KU Ružomberok (2012-Učiteĺstvo náboženskej výchovy)
Studované obory: Křesťanská výchova, Vychovatelství, Učiteĺstvo náboženskej výchovy
Co vás přivedlo k trvalému jáhenství? Spíš kdo. Řekl bych, že lví podíl na tom měl skalický farář P. Albin Szewieczek, P. Petr Bauchner, Vašek Jurga a potom moji bratři.
Jak spojujete život v civilním zaměstnání, manželství a službu trvalého jáhenství? Je to boj 🙂