Přijď Duchu svatý

Přijď Duchu svatý a posvěť nás. Naplň naše srdce vroucí touhou po pravdě, cestě a životu v plnosti. Zapal v nás svůj oheň, abychom se od něho sami stali světlem, které svítí, zahřívá a těší. Dej našim neobratným jazykům nacházet slova o Tvé lásce a kráse. Obnov nás, abychom byli lidmi lásky, Tvoji svatí, viditelná Boží slova. Pak obnovíme tvářnost země a všechno bude nově stvořeno. Přijď Duchu svatý a posvěť nás, posilni nás a zůstaň s námi.
Amen.

( Modlitba Cursilla. )