Růženec

Věřím v Boha…
Otče náš…
Zdrávas Maria…
po jménu Ježíš se postupně vkládá:
-v kterého věříme,
-v kterého doufáme,
-kterého milujeme.
Sláva Otci…

Radostný růženec
Zdrávas Maria…
po jménu Ježíš se postupně vkládá:
-kterého jsi z Ducha svatého počala.
-s kterým jsi Alžbětu navštívila.
-kterého jsi v Betlémě porodila.
-kterého jsi v chrámě obětovala.
-kterého jsi v chrámě nalezla.
Mezi desátky se vkládá: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
Sláva Otci…

Bolestný růženec
Zdrávas Maria…
po jménu Ježíš se postupně vkládá:
-který se pro nás krví potil.
-který byl pro nás bičován.
-který byl pro nás trním korunován.
-který pro nás nesl těžký kříž.
-který byl pro nás ukřižován.
Mezi desátky se vkládá: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
Sláva Otci…

Slavný růženec
Zdrávas Maria
po jménu Ježíš se postupně vkládá:
-který z mrtvých vstal.
-který na nebe vstoupil.
-který Ducha svatého seslal.
-který tě, Panno, do nebe vzal.
-který tě, Panno, v nebi korunoval.
Mezi desátky se vkládá: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
Sláva Otci…