Světlo jsi oblažující

Světlo jsi oblažující,
Kriste, slávy jas mající
od Otce věčného,
od Boha nesmrtelného,
nebeského a svatého,
věčně blaženého.

Denní námahu nesouce
došli jsme k západu slunce,
hle, večer začíná.
Otci, Synu, Duchu sláva,
Bohu jedinému chvála
ať nyní zaznívá.

Sluší se po všechny časy
chválit tebe všemi hlasy,
Kriste, Synu Boží.
Ty nám věčný život dáváš,
proto se ti celý svět náš
klaní u podnoží.
Amen.