K Matce ustavičné pomoci

Nejsvětější Panno Maria, ty ses chtěla nazývat Matkou ustavičné pomoci, abychom ti nikdy nepřestali důvěřovat.
Vroucně tě prosíme, přijmi nás mezi své služebníky a služebnice. Zasvěcujeme ti svůj rozum, abychom stále pamatovali na lásku, které jsi hodna. Zasvěcujeme ti své srdce, abychom po Bohu nejvíce milovali tebe.
Vznešená Královno, chceme ti věrně sloužit. Skryj nás pod svůj ochranný plášť, pomáhej nám ve všech potřebách duše i těla, ale zejména v těžké hodině smrti. Matko ustavičné pomoci, víme, že nás miluješ více, než my milujeme sebe. Buď proto naší Matkou a Paní. Vládni a rozhoduj nad námi a nade vším, co je naše, jak se ti zlíbí.
Naše Matko, vypros nám požehnání u Boha. Přimlouvej se za nás ve chvílích lidské slabosti, abychom ti zachovali věrnost a jednou tě v nebi navěky chválili, milovali a tobě děkovali.
Amen.