Morav Emil, Mgr.

Morav Emil, Mgr. Datum svěcení: 16. listopadu 1984
Působiště: Ostravské věznice a farnost Ostrava – Poruba, děkanát Ostrava
Web farnosti: Farnost Ostrava-Poruba
Vzdělání: CMBF Litoměřice, pobočka Olomouc, neveřejné studium u ThDr. Josefa Zvěřiny, CMTF UP Olomouc, Gréckokatolícka teologická fakulta Šafárikovy university v Prešově
Studované obory: katolické bohosloví, všeobecná katolícka teológia, technické obory
Co vás přivedlo k trvalému jáhenství? Původně jsem toužil stát se knězem. Vzhledem ke stávajícímu požadavku celibátu jsem se však ( doufám že Pán Bůh a sv. Otec dají, že dočasně ), zastavil na stupni trvalého jáhna.
Jak spojujete život v civilním zaměstnání, manželství a službu trvalého jáhenství?
Na rovině přirozené: V době svěcení, kdy jsme měli ještě nezaopatřené děti, bylo sloučit rodinu, diakonát, studium a civilní zaměstnání dost náročné. Díky pochopení manželky i pěti dětí, se vše zvládlo. Ostatně potíže jsou k tomu, aby se překonávaly.
Na rovině nadpřirozené : Svátost manželství i svátost svěcení působí svátostnou milost, kterou dává všemohoucí Bůh u nějž není nic nemožného.