Chvála tobě Bože věčný

Chvála tobě, Bože věčný,
žes nás ochránil v čas noční,
dal rána ve zdraví se dočkati
a světlo dnešního dne spatřiti
sluší se za to tě chváliti.

Ty jsi světlo světa pravé,
trvající, neskonalé,
rač nám dáti v tvém světle choditi,
tento den k tvé cti, chvále stráviti,
rač cesty naše spravovati.

Abychom v ctnosti, v svatosti,
v tvé živi jsouce milosti,
naše povinnosti zde konali
a v tobě své potěšení měli,
na svou smrt vždy pamatovali.

Hle, nyní je ten čas vzácný,
hle, nyní jsou dny spasení,
umějme my jich sobě vážiti,
hleďme časů dobrých nemařiti,
chcem-li do života přijíti.
Amen.