Poloch Miroslav, Ing., Mgr.

Poloch Miroslav, Ing., Mgr. Datum svěcení: 9. září 2006
Působiště: farnost Domaslavice, děkanát Frýdek
Web farnosti: Domaslavice
Vzdělání: FE VUT Brno, zatím nedokončená CMTF Olomouc
Studované obory: elektrotechnologie, CMTF UP Olomouc
Co vás přivedlo k trvalému jáhenství?
Jak spojujete život v civilním zaměstnání, manželství a službu trvalého jáhenství?