K svatému Antonínu

Bože, Králi a milosrdný Otče, který jsi vybral Antonína jako svědka Evangelia a posla míru k Tvému lidu, vyslyš naši modlitbu na jeho přímluvu. Posvěť každou rodinu, pomoz všem dojít k víře, a posilni jednotu, mír a klid. Žehnej dětem a ochraňuj všechny mladé lidi. Pomáhej nám v našich denních pracech svou nekonečnou láskou. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.