K svatému Vojtěchovi

Svatý Vojtěchu, český patrone,
věrný biskupe, náš mučedníku,
nás se zastávej, nás neopouštěj,
v našich potřebách a úzkostech.

Pomáhej biskupům a kněžím,
aby svědomitě konali svou službu.
Přimlouvej se za náš národ
i za celou církev.
Amen.