Znamení kříže

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Amen.