Žalm 148 (147)

Oslava Boha stvořitele.

Chvalte Hospodina z nebes, * chvalte ho na výsostech!
Chvalte ho, všichni jeho andělé, * chvalte ho, všechny jeho zástupy!-
Chvalte ho, slunce a měsíci, * chvalte ho, všechny zářící hvězdy!
Chvalte ho, nebesa nebes * a vody, které jsou nad nebesy!-
Ať chválí Hospodinovo jméno, * neboť on rozkázal, a byly stvořeny!
Umístil je na věčné časy, * vydal zákon, který nepomine.-
Hospodinu vzdejte ze země chválu, * obludy moře a všechny jeho hlubiny!
Oheň, krupobití, sníh a dým, * bouřný vítr, který plní jeho slovo, hory a všechny pahorky, * ovocné stromy a všechny cedry
všechna zvířata, divoká i krotká, * plazi a okřídlené ptactvo, –
králové země a všechny národy, * knížata a všichni soudcové země,
jinoši a s nimi panny, * starci spolu s dětmi
ať chválí jméno Hospodinovo, * neboť jen jeho jméno je vznešené.-
Jeho velebnost převyšuje zemi i nebe * a velikou moc dal svému lidu.
Chválou je všem svým svatým, * synům Izraele, lidu, který je mu blízký.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.