Přijď, ó Duchu přesvatý

Přijď, ó Duchu přesvatý,
rač paprsek bohatý
světla svého v nás vylít.

Božský Utěšiteli,
něžný duší Příteli,
rač nás mile zotavit.

Člověk bez tvé pomoci
slábne a je bez moci,
vše mu může uškodit.

Viny z duší našich smaž
a vyprahlá srdce svlaž,
raněné rač vyhojit.

Srovnej co je zkřiveno,
zahřej, co je studeno,
a nedej nám zabloudit.

Amen.