Žalm 46 (45)

Bůh je naše útočiště a síla

Bůh je naše útočiště a síla, * osvědčil se jako nejlepší pomocník v nouzi.
Proto se nebojíme, i kdyby se kácela země, * i kdyby se hory řítily do hlubin moře.
Ať se bouří moře, pění jeho vody, * ať se třesou hory, když se moře vzdouvá, s námi je Hospodin zástupů, * Bůh Jakubův je naší tvrzí.-
Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, * přesvatému stánku Nejvyššího,
Bůh je v jeho středu, nepohne se, * od časného jitra ho Bůh bude chránit.
Národy se bouřily, říše se bortily; * tu zahřměl svým hlasem, země se rozplynula.
S námi je Hospodin zástupů, * Bůh Jakubův je naší tvrzí.-
Pojďte, pozorujte Boží skutky, * které učinil k úžasu země.
Zamezuje války až po samé hranice světa, * láme luky, přeráží oštěpy a štíty pálí ohněm.
Přestaňte a uznejte, že já jsem Bůh, * převyšuji národy, převyšuji svět.
S námi je Hospodin zástupů, * Bůh Jakubův je naší tvrzí.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.