Vzývání Ducha svatého

Přijď Duch svatý, přijď na mocnou přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Tvé milované Nevěsty.
Amen.

Opakuje se třikrát po sobě.