Důvěra a odevzdání

Svatý jsi, Pane Bože, ty jsi Bůh nad bohy.
Ty jediný jsi tvůrcem zázračných děl.
Ty jsi Silný, ty jsi Veliký, ty jsi Nejvyšší.
Ty jsi Všemohoucí, ty jsi Otec svatý a Král nebe i země.
Ty jsi Všemohoucí, ty jsi Otec svatý a Král nebe i země.
Ty jsi Trojjediný a Jediný., Pán Bůh nad bohy.
Ty jsi Dobro, veškerá Dobrota, Dobro nejvyšší, Bůh živý a pravý.
Ty jsi Láska, ty jsi Moudrost, ty jsi Pokora, ty jsi Trpělivost.
Ty jsi Krása, ty jsi Jistota, ty jsi Mír a Radost.
Ty jsi veškeré naše bohatství.
Ty jsi Sladkost, Ty jsi Ochránce,
Ty jsi náš Obránce a naše Stráž.
Ty jsi naše Útočiště a naše Síla.
Ty jsi naše Víra, naše Naděje a naše Láska.
Ty jsi velká sladkost naší duše,
Ty jsi Dobro nekonečné,
Ty jsi veliký a podivuhodný Pán, všemohoucí, dobrotivý, nejvýš soucitný a náš Spasitel.
Amen.