Z celého srdce svého

Z celého srdce svého
díky vzdávám tobě,
Bože spasení mého,
v této ranní době,
žes mě všeho zlého
uchoval této noci
svou předůstojnou mocí
pro Syna milého.

Otče můj nejmilejší,
i dnes mě opatruj
a pro život vezdejší
vše potřebné daruj:
zdraví, chléb a pokoj,
také věrné přátele;
obrať mé nepřátele,
zlost jejich upokoj.

Ať tvůj svatý anděl
dnes i vždycky se mnou,
by neprovedl ďábel
moci své nade mnou,
rač mi pomoc dáti,
abych světa marnosti,
těla svého žádosti
mohl přemáhati.
Amen.