Žalm 67 (66)

Ať chválí Hospodina všechny národy.

Bože, buď milostiv a žehnej nám, * ukaž nám svou jasnou tvář,
kéž se pozná na zemi, jak jednáš, * kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ.
Ať tě, Bože, velebí národy, * ať tě velebí kde který národ!
Nechť se lidé radují a jásají, + že soudíš národy spravedlivě * a lidi na zemi řídíš.
Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kde který národ!
Země vydala svou úrodu, * Bůh, náš Bůh, nám požehnal.
Kéž nám Bůh žehná, * ať ho ctí všechny končiny země!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.