Osvobození od Zla

Pane Ježíši, jestliže bylo způsobeno zlo mé duši, mému tělu, mé práci, mé rodině, učiň pro své milosrdenství, abych Tvou mocí a z Tvé vůle mohl od tohoto okamžiku žít znovu v plnosti milostí, v dobrém zdraví a v dokonalém spojení s vůlí Nejsvětější Trojice. Prosím tě o to Ježíši pro Tvé zásluhy, pro Tvoji drahou Krev vylitou za mě na kříži, pro bolest Tvé drahé panenské Matky a na přímluvu svatého Josefa. K slávě Nejsvětější Trojice.
Amen.