Šmíd Martin, Mgr., P.

Funkce: Delegát biskupa pro trvalé jáhnyP. Mgr. Martin Šmíd
Datum kněžského svěcení: 27. června 1998
Působiště: farnost Hlučín, děkanát Hlučín
Web farnosti: Hlučín
Co je náplní vaší funkce? Když mi náš otec biskup předával dekret, ustanovující mne do služby Delegáta pro trvalé jáhny, tak mi řekl, že mým úkolem je být jeho prodlouženou rukou ve společenství trvalých jáhnů. Vidím to ale ještě tak, že bych měl být jáhnům co nejblíže a sdílet s nimi jak jejich radosti, tak i starosti. No a pokud budu moci, tak také pomoci.
Co podle Vašeho názoru trvalí jáhni přinášejí naší společnosti? Myslím, že toto specifické povolání ke službě v církvi, která je konkretizována svěcením je nádherným obohacením pro celou církev. Zvlášť pak pro nás kněze, ale určitě i pro laiky. A to nejen jejich službou, ale především i tím co jsou. Mnozí z nich také zůstávají ve svých původních profesích, čímž mohou výrazně přispět k hlásání a předávání Božího království. A jejich nezastupitelná úloha je také v bourání nesprávných předsudků o církvi a jejich služebnících.
Co by jste chtěl jako delegát biskupa pro trvalé jáhny prostřednictvím těchto stránek sdělit veřejnosti? Pokusme se brát trvalé jáhny jako právoplatné služebníky církve a v určitých situacích též jako ty, kteří ji zastupují. Ale jsou také z nás, z Božího lidu, tak je berme jako své.
Náš život je často protkáván těžkostmi, bolestí, trápením… Co v takové situaci děláte Vy? Já se snažím podle své spirituality (Hnutí Fokoláre) spojovat tyto těžké chvíle našeho života s utrpením Ježíše Krista a učinit z nich dar právě pro Něj. Samozřejmě, že jsem v této cestě na začátku a tak si to ani mnohdy neuvědomím, že bych to tak měl udělat. Ale někdy se mi to podaří a musím říct, že to jsou chvíle, které se mi nesmazatelně vrývají do paměti, právě proto, že v nich zakouším Boží přítomnost a hlavně jeho velikou lásku.

Děkuji za rozhovor.