Ramík Pavel, PhDr.

Ramík Pavel, PhDr.Datum svěcení: 9. září 2006
Působiště: farnost Skalice u Frýdku-Místku, děkanát Místek
Web farnosti: Skalice u Frýdku-Místku
Vzdělání: CMTF Olomouc, doktorát na téže univerzitě
Studované obory: teologické disciplíny, sociologie, psychologie, sociopatologie, speciální pedagogika, etopedie, krizová intervence
Co vás přivedlo k trvalému jáhenství? Jistěže toto povolání, jako konec konců každé duchovní povolání, je především voláním Božím, na které člověk buď odpoví, anebo jej odmítne. U trvalého jáhna však na odpověď nestačí jen kladná odpověď volaného, ale také jeho manželky. Nicméně pokud ti dva tvoří skutečně jedno tělo a jednu mysl, pak tato dvouhlasá odpověď zní v souzvuku, ve kterém nelze rozpoznat, že vlastně jde o hlasy dva… A tak chci říci, že na mém povolání má podíl Bůh, na mém souhlasu pak i moje manželka.
Jak spojujete život v civilním zaměstnání, manželství a službu trvalého jáhenství? Na první pohled se zdá, že jde o věci slučitelné jen za větších či menších osobních obětí. Viděli jste ale někdy zamilované? Ti pro milovaného dokážou věci, nad kterými nám leckdy zůstává rozum stát… A tak spojit zaměstnání, manželství a službu trvalého jáhenství není těžké, stačí jen jedno – být zamilovaný…