Při pokušení

Vznešená královno nebe a královno andělů, ty, která jsi přijala od Boha moc a poslání, abys rozdrtila hlavu satana, pokorně tě prosíme, abys nám poslala nebeské vojsko, aby pod tvým vedením pronásledovalo démony, všude je porazilo, potlačilo jejich smělost a odvahu a svrhlo je do pekelné propasti.
Dobrá a něžná Matko, ty budeš vždy naší láskou a nadějí. Matko Boží pošli nám svaté anděly, aby nás bránili a odvrátili o nás útoky pekelného nepřítele. Svatí andělé a archandělé, střežte nás a braňte nás.
Amen.